۱۳۹۰ آبان ۲۵, چهارشنبه

اخرین فرصت!اخرین فرصت!

در این اشفته بازار اپوزسیون ایران و در این دنیای پرهیاهوی جهان غرب و خاورمیانه  که هر روز صدای ازادی خواهی مردم ان به گوش میرسد در این بین جمهوری اسلامی تنها راه نجات خود را در جنگ دیده اند و هر روز سعی میکنند که به هر بهانه ای تنش افرینی کنند و ماهیت پلید خود را به رخ جهانیان بکشند و دنیای غرب نیز در واکنش به این حرکات حکومت ملایان انها را تهدید به حمله نظامی می کند اما در بین تنها مردم عادی در بین ضرر خواهند نمود .
و اما تنها راه نجات از گرداب جمهوری اسلامی فقط اتحاد در میان گروه های سیاسی است و هیچ گروهی و یا حزب خاصی به تنهایی قادر به سرنگون کردن حکومت خرافات زده ایران نیست پس هموطن عزیز من امروز فقط اتحاد . اتحاد . اتحاد .
اما سوالی در ذهن من همیشه بوده است که : اتحاد با چه کسانی و برای چه؟